2-kurs doktorant(PhD):

Inagamova Lola Usmanbekovna (tayanch doktorant)

Ixtisosligi: 19.00.05 – Ijtimoiy psixologiya. Etnopsixologiya.

Tasdiqlangan dissertatsiya mavzusi: Yosh rahbarlarda stressga bardoshlilikni shakllantirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari.

Ilmiy rahbar: falsafa fanlari doktori, PhD, dotsent N.T.Norkulova
span


 

Axmedova Ra’no Aziz qizi (tayanch doktorant)

Ixtisosligi: 22.00.02 – Ijtimoiy tuzilish, ijtimoiy institutlar va turmush tarzi.

Tasdiqlangan dissertatsiya mavzusi: Информационно-коммуникационное пространство как механизм повышения благосостояния молодежи Узбекистана.

Ilmiy rahbar: sotsologiya fanlari doktori, professor A.P.Seitov


 

Diyorov Sardorbek Husanboy o’g‘li (tayanch doktorant)

Ixtisosligi: 23.00.01. – Siyosat nazariyasi va falsafasi. Siyosiy ta’limotlar tarixi va metodologiyasi.

Tasdiqlangan dissertatsiya mavzusi: O‘zbekiston oliy ta’lim siyosatini xalqaro andozalar asosida takomillashtirish muammolari.

Ilmiy rahbar: siyosiy fanlar doktori, professor A.T.Jalilov


 

Abduraxmonov Sanjar Begmurotovich(tayanch doktorant)

Ixtisosligi: 23.00.01. – Siyosat nazariyasi va falsafasi. Siyosiy ta’limotlar tarixi va metodologiyasi.

Tasdiqlangan dissertatsiya mavzusi: Demokratlashish sharoitida an’anaviylik va zamonaviylikning o‘zaro munosabati.

Ilmiy rahbar: siyosiy fanlar doktori, professor A.T.Jalilov


 

Ismatullaev Fazliddin Rajabovich (tayanch doktorant)

Ixtisosligi: 08.00.13. – Menejment.

Tasdiqlangan dissertatsiya mavzusi: Yoshlarni innovatsion faoliyatga jalb etishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish.

Ilmiy rahbar: iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori, dotsent A.J.Qaxxorov


 

Sadieva Sadoqat Alijonovna (mustaqil tadqiqotchi)

Ixtisosligi: 19.00.05.–Ijtimoiy psixologiya. Etnopsixologiya.

Tasdiqlangan dissertatsiya mavzusi: Talabalar kasbiy identifikasiyasining motivasion-qadriyatli omillari.

Ilmiy rahbar: psixologiya fanlar doktori, dotsent K.B.Qodirov
span


 

Inoyatova Saidaxon Rustam qizi (mustaqil tadqiqotchi)

Ixtisosligi: 19.00.05.–Ijtimoiy psixologiya. Etnopsixologiya.

Tasdiqlangan dissertatsiya mavzusi: Личностные детерминанты формирования управленческих компетенций у лидеров молодежи.

Ilmiy rahbar: psixologiya fanlar doktori, dotsent K.B.Qodirov
span


 

Toshnazarov Ibroxim Ergash o’g‘li (mustaqil tadqiqotchi)

Ixtisosligi: 23.00.01. – Siyosat nazariyasi va falsafasi. Siyosiy ta’limotlar tarixi va metodologiyasi ixtisosligi.

Tasdiqlangan dissertatsiya mavzusi: Проблемы и перспективы взаимодействия субъектов общественного контроля и правоохранительных органов в Узбекистане.

Ilmiy rahbar: siyosiy fanlar doktori, professor A.T.Jalilov