1-kurs doktorant(PhD):

Gʻoyibov Elyor Ilhomovich (tayanch doktorant)

Ixtisosligi: 22.00.02 – Ijtimoiy tuzilish, ijtimoiy institutlar va turmush tarzi

Tasdiqlangan dissertatsiya mavzusi: Ta’lim muassalarida yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirishda nodavlat notijorat tashkilotlarning oʻrni

Ilmiy rahbar: sotsologiya fanlari doktori, professor B.Karimov
span


 

Tadjidinov Iskandar Baxodir oʻgʻli (tayanch doktorant)

Ixtisosligi: 22.00.02 – Ijtimoiy tuzilish, ijtimoiy institutlar va turmush tarzi.

Tasdiqlangan dissertatsiya mavzusi: Yoshlarga oid davlat siyosatining institusial boshqaruvining sosiologik tahlili

Ilmiy rahbar: falsafa fanlari doktori, professor M.Yuldashev


 

Butayeva Xurshida Yuldashovna (tayanch doktorant)

Ixtisosligi: 22.00.02. – Ijtimoiy tuzilish, ijtimoiy institutlar va turmush tarzi.

Tasdiqlangan dissertatsiya mavzusi: Oilaviy bolalar uylari tarbiyalanuvchilarining ijtimoiy mobilligini oshirish mexanizmlari.

Ilmiy rahbar: sotsologiya fanlari doktori, professor M.Bekmurodov


 

Toʻychiyeva Ra’no Almamatovna (tayanch doktorant, dsc)

Ixtisosligi: 23.00.02. – Siyosiy institutlar, jarayonlar va texnologiyalari

Tasdiqlangan dissertatsiya mavzusi: Zamonaviy geosiyosiy o’zgarishlar sharoitida Hindiston tashqi siyosatining konseptual asoslari

Ilmiy rahbar: siyosiy fanlari doktori, professorN.Joʻrayev


 

Abdullayeva Taxmina Baxtiyor qizi (tayanch doktorant)

Ixtisosligi: 23.00.02. – Siyosiy institutlar, jarayonlar va texnologiyalari.

Tasdiqlangan dissertatsiya mavzusi: Markaziy Osiyo mamlakatlari partiyaviy tizimlari rivojlanishining zamonaviy tendensiyalari.

Ilmiy rahbar: siyosiy fanlari doktori, professor Q.Joʻrayev


 

Otajonov Elyor Ahadjon oʻgʻli (tayanch doktorant)

Ixtisosligi: 23.00.02.–Siyosiy institutlar, jarayonlar va texnologiyalari.

Tasdiqlangan dissertatsiya mavzusi: Ma’muriy islohotlar va ularning jamiyatni transformatsiyalashdagi roli.

Ilmiy rahbar: siyosiy fanlari doktori, professor M.Qirgizboyev
span


 

Ibroximova Ma’muraxon Alijon qizi (tayanch doktorant)

Ixtisosligi: 19.00.05.–Ijtimoiy psixologiya. Etnopsixologiya.

Tasdiqlangan dissertatsiya mavzusi: Rahbar kadrlar zahirasini shakllantirishning ijtimoiy-psixologik diagnostika tizimini takomillashtirish

Ilmiy rahbar: siyosiy fanlari doktori, professor A.Rasulov
span


 

Xudayqulova Nazokat Rajab qizi (tayanch doktorant)

Ixtisosligi: 19.00.05. – Ijtimoiy psixologiya. Etnopsixologiya.

Tasdiqlangan dissertatsiya mavzusi: Qonuniy nikohda boʻlmagan er-xotinlarning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari.

Ilmiy rahbar: siyosiy fanlar doktori, professor X.Abdusattorov