O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 14 avgustdagi PQ-3206-sonli Qarori bilan tasdiqlangan Institut Ustavining 26-bandiga hamda O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 4 maydagi 336-son qarori bilan tasdiqlangan Nizomga, binoan nomzodlar oliy ta’lim muassasasini tugatganidan keyin kamida 2 yil ish stajiga ega bo’lishi shart.