O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 4 maydagi 336-son qarori bilan tasdiqlangan Nizomning 31-bandiga ko’ra, malaka oshirish o’quv kursini muvaffaqiyatli o’tagan tinglovchilarga belgilangan namunadagi sertifikat topshiriladi.