Bitiruvchilarimiz:

Ergashev Jahongir Jamoliddin o‘g‘li

Ixtisosligi: 08.00.13 – Menejment

Tasdiqlangan dissertatsiya mavzusi: Rahbar xodimlar boshqaruv faoliyati samaradorligini baholash mexanizmini takomillashtirish

Ilmiy rahbar: iqtisod fanlari doktori, dotsent  A.J.Qaxxorov
span


 

Azimova Nazokat Telmanovna

Ixtisosligi: 19.00.05 – Ijtimoiy psixologiya. Etnopsixologiya

Tasdiqlangan dissertatsiya mavzusi:  Механизмы формирования доверия между сотрудниками и руководителем

Ilmiy rahbar: psixologiya fanlari doktori, professor T.Y.Bazarov
span


 

Luxmanova Zarina Talibovna

Ixtisosligi: 23.00.02 — Siyosiy institutlar, jarayonlar va texnologiyalar.

Tasdiqlangan dissertatsiya mavzusi: Yoshlarga oid davlat siyosatini standartizatsiyalash mexanizmlari va texnologiyalari

Ilmiy rahbar: siyosat fanlari doktori, professor A.T.Jalilov
span


 

Shukurov Rustam Eshonqulovich

Ixtisosligi: 19.00.05 – Ijtimoiy psixologiya. Etnopsixologiya

Tasdiqlangan dissertatsiya mavzusi: Shaxsning psixologik himoya mexanizmlari va dindorlik tiplarning o‘zaro bog‘liqligi

Ilmiy rahbar: psixologiya fanlar doktori, dotsent K.B.Qodirov
span